کورین ایرانی

پروژه 5

پروژه اجرا شده برای برج آقای محمودی تاریخ اجرا: 5 آبان 1402 کد کورین استفاده شده: snow a-801 مدت زمان انجام پروژه: 2 روز مقدار کورین استفاده شده: 3 صفحه

پروژه 4

    پروژه اجرا شده نصاب:آقای قربانی تاریخ اجرا: 5 آبان 1402 کد کورین استفاده شده: … مدت زمان انجام پروژه: 2 روز مقدار کورین استفاده شده: 3 صفحه

پروژه 3

بدون دیدگاه
پروژه اجرا شده شاهد مجری:آقای اعیازی تاریخ اجرا: 29 آبان1402 کد کورین استفاده شده: کورین دانه دار و استیل مدت زمان انجام پروژه: 2 روز مقدار کورین استفاده شده: 3…

پروژه 1

بدون دیدگاه
پروژه اجرا شده نصاب:آقای دست پیمان تاریخ اجرا: 5 آبان 1402 کد کورین استفاده شده: … مدت زمان انجام پروژه: 2 روز مقدار کورین استفاده شده: 3 صفحه