صفحات-آماده-گرانکس

سوالات متداول

گرانکس صفحه آماده نصب پلی‌گرانیت است. چون لایه‌ای از سنگ پلی‌گرانیت بر روی سه لایه MDF  ریخته‌گری شده است برای نصب احتیاج به زیرسازی نخواهد داشت و نصب آن ساده‌تر و سریعتر انجام می‌شود.

اگر تکنسین نصب در این امر متخصص باشد به راحتی می‌تواند رویه را یکپارچه و بدون درز اجرا کند. برای اطلاعات بیشتر به آموزش مراجعه کنید.

گرانکس اگر شرایط ذکر شده درضمانت نامه در مورد آن رعایت شده باشد به مدت سه سال ضمانت کیفیت دارد و شامل ده سال خدمات پس از فروش خواهد بود.

اگر تکنسین نصب مجرب و آموزش دیده باشد،نصب گرانکس یک روز بیشتر طول نخواهد کشید.

در صورتی که مایل به برخورداری از بیمه شرکت کومه باشید لازم است کیت گرانیفیکس را خریداری کنید.

لایه های کورین گرانکس از نظر خواص فیزیکی هیچ تفاوتی با کورین های 12 میلیمتری معمولی ندارند.

خیر. صفحات کورین گرانکس به صورت کاملا براق و پولیش شده ارائه می گردند و اگر بعد از نصب چندین بار هم پولیش بشوند هیچ مشکلی در کیفیت آنها بوجود نمی آید.

هر فردی که با کابینت سازی و نجاری آشنا باشد با اندکی تمرین و دقت می تواند گرانکس را به طور صحیح نصب کند و تنها کافی است چسباندن و پولیش کردن را به درستی فراگیرد.

 ﮐﻮﻣﻪ سبز آرمانی ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻧﮑﺲ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻠﯽﮔﺮاﻧﯿﺖ (ﮐﻮرﯾﻦ) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻮرﯾﻦ ، فرآیند نصب آن کمتر از یک روز زمان می برد.