تاریخچه شرکت

https://nikastone.ir/wp-content/uploads/2022/08/تاریخچه-سنگ-نیکا-استون.mp4 شرکت کومه درسال 1380 به ثبت رسید . دو سال اول فعالیت صرف تحقیقات و تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی اقتصادی طرح و همچنین تحقیق در مورد بهترین…

ادامه خواندنتاریخچه شرکت